Informatiebronnen

Als leraar zal je in je loopbaan zeker en vast te maken krijgen met leerlingen met speciale noden. De kans is groot dat er later in je klas bijvoorbeeld één of meerdere hoogbegaafde leerlingen zitten of leerlingen met een leerstoornis of een gedragsprobleem. Het is dan ook de bedoeling dat je de hulpvraag van die leerlingen probeert te lezen. Daarnaast is het van groot belang dat je als leerkracht op een adequate manier op die noden kan inspelen. Daarvoor heb je een degelijke achtergrond nodig over mogelijke speciale noden bij leerlingen.

Algemene bronnen over leerstoornissen en -problemen: